Biografia

Anselm Cartañà i Gómez  (Barcelona, 28 de gener de 1929)

De pare català i mare murciana.  Va quedar orfe de mare l’any 1934 amb 5 anys i el seu pare es va tornar a casar dues vegades més.

Durant la guerra,  la Generalitat es va fer càrrec l’Anselm i el seu germà, enviant-los a unes colònies, ja que el pare estava mobilitzat als ferrocarrils i era vidu. Al final de la guerra van ser evacuats a França. Les seves vivències en aquesta època han quedat reflectides en el llibre Entre dos focs de Rosa Serra i Sala, publicat el 2009.

Resident a Sants des de 1936 fins a la postguerra va anar a estudi al Grup Escolar Lluís Vives.  El 1941 ingressà a l’Escola del Treball on va obtenir el títol de Mestre Industrial Electricista.

Electricista de professió, va treballar en diverses empreses, ingressant el 1959  a la fàbrica SEAT (al servei de manteniment) accedint en el transcurs dels anys, al càrrec de mestre de primera. Els últims 15 anys va exercir de professor de Tecnologia elèctrica a l’Escola de Formació Professional de la SEAT. Junt amb altres companys va modernitzar la manera d’organitzar l’ensenyament professional i la vida dels alumnes, organitzant pràctiques tutelades que van millorar el nivell de preparació dels aprenents.  En el llibre commemoratiu dels 50 anys del Centre de Formació de SEAT, de l’any 2007, se’l considera un personatge clau en la història del Centre de Formació SEAT.  Es va jubilar el 1986 als 57 anys.

A part de la seva activitat professional, va participar activament en el moviment associatiu del barri de Sants. Ja de jove es va associar a la Unió Excursionista de Catalunya - Sants, practicant l’excursionisme de manera regular.  És en aquesta entitat on coneix i es vincula a l’Arxiu Històric de Sants (veure document annex), depenent de l’UEC.  Membre de la Junta directiva en nombroses legislatures, en va ser president durant el període 1976-1980.

A inicis dels anys 1960, dins dels ambients liberals i progressistes de la Parròquia de Sant Medir, a la Bordeta, va participar activament en la creació i organització de  l’Escola Proa, una de les primeres escoles del C.E.P.E.C.  (Col·lectiu d’Escoles per a l’Escola Pública Catalana)

Va participar en les reivindicacions veïnals organitzades pel Centre Social de Sants (Centre Cívic de Sants, Parc de l’Espanya Industrial, Escola Catalana, ...)

En l’àmbit polític, va estar afiliat al PSUC sent Conseller del Districte VII durant l’any 1983.

L’any 1976, a l’escalf del Congrés de Cultura Catalana es creà a Sants el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, federació territorial d’entitats, amb la missió de dinamitzar la vida associativa i social en aquests barris.  Un altre cop apareix el seu nom com a un dels impulsors i organitzadors d’aquesta supra - entitat, que es legalitzà el 1984. En fou nomenat president, càrrec que ocupà els quatre anys següents. Posteriorment formà part de la seva Comissió Executiva.

Durant tota la dècada de 1980 va liderar la cessió dels fons documentals de l’Arxiu Històric de la UEC  a l’Ajuntament de Barcelona, procés que finalitzà el 1987. Posteriorment col·laborà activament en les tasques de recuperació i divulgació del coneixement històric i el patrimoni documental del barri de Sants, sent nomenat el 1992, Arxiver Honorari.

A l’any 1997 l’Ajuntament de Barcelona li va atorgar la Medalla d’Honor de Barcelona, en la seva primera edició.  Se li va concedir “per la seva vinculació al moviment associatiu el barri de Sants .... i per la seva valuosa col·laboració amb l’Arxiu Històric de Sants”.


________________________________________________________________________


Publicacions

Sants. Anàlisi del procés de producció de l’espai urbà de Barcelona / Carles Carreras i Verdaguer; Anselm Cartañà (autor addicional), Barcelona: Ed. Serpa, 1980, 164 p.

Guia-inventari de l'Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc / Xavier Doltra, Anselm Cartañà, Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc, 1992, 95 p.

AUTOBIOGRAFIA D’ANSELM CARTAÑÀ I GÓMEZ. Enregistrada a l’Arxiu de la Fonoteca Històrica de la Fundació Jaume Font (que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya),  el 29 de setembre de 1997. (A petició de Jaume Font Marí-Martí, feta el 14 de maig de 1997)

Sants, festa major / LLeonard Armentano; Anselm Cartañà, Barcelona: Viena; Columna, 1997, 60 p.

‹‹L’Arxiu Històric de Sants: un eina per recuperar la història›› / Anselm Cartañà, a: Memorial Jaume Peris i Xancó. VI Jornades de Literatura Excursionista, Barcelona: Unió Excursionista de Catalunya, 1999, p. 87-98

Sants, Hostafrancs i la Bordeta al tombant de segle. Imatges aèries / LL. Armentano; A. Cartañà; A. M. Torrent, Barcelona: Secretariat, 1999, 63 p.

L’Arxiu / Anselm Cartañà [et alt], Barcelona: Ajuntament, 2001, 16 p. (Col. Conèixer el Districte de Sants - Montjuic, nº 12)

Itinerari Sants / Anselm Cartañà, Virginia Sánchez; Neus Anglès, Barcelona: Ajuntament, [2001]


Itinerari Hostafrancs / Anselm Cartañà, Virginia Sánchez; Neus Anglès, Barcelona: Ajuntament, [2001]


Literatura secundaria

‹‹Vetllar per la història / Jordi Regàs››, L’Informatiu, Barcelona (Sants), juliol 1993

‹‹Un profeta en su tierra››, SEAT magazine, Barcelona, nº 43, 1995

‹‹La Història. Anselm Cartañà››, L’Informatiu, Barcelona (Sants), abril 1995

‹‹Records escolars. Lluis Vives: 75 anys de servei educatiu al barri››, L’Informatiu, Barcelona (Sants), abril 1995, p. 9

Medalles d’Honor de Barcelona 1997, Barcelona: Ajuntament, 1997, p. 18

‹‹Anselm Cartañà i Josep Verdura, reben la medalla d’Honor de BCN›› / Jordi Regàs, L’Informatiu, Barcelona (Sants), desembre 1997, p. 1 i 15

‹‹Diario de un reportero. Huertas›› / José Martí Gómez, La Vanguardia. Revista, 25 de gener de 1998, p. 20

‹‹I ja van nou›› / Jordi Regàs, L’Informatiu, Barcelona (Sants), juny 1998, p. 16

‹‹70 años con la historia de Sants a cuestas›› / M. Eugenia Ibáñez, La Veu del Carrer, Barcelona, gener- febrer 2001, p. 25

‹‹Historias con minúscula›› / Albert Winterhalder, La Vanguardia. Vivir en Barcelona, Barcelona 13 de febrer de 2003

‹‹Anselm Cartañà. Arxiver honorari de l’Arxiu Històric de Sants››, La Burxa, Barcelona (Sants), nº 84, abril 2005, p. 12

Entre dos focs / Rosa Serra i Sala, Rubí:  Gayata, 2009