Premsa

Sants3Ràdio -  8 de febrer del 2013 - (05:50 i 06:55)

el3.org - 8 de febrer del 2013


Sants3Ràdio (El regidor respon) -  12 de febrer del 2013 - (53:50)La Veu del Barri d'Hostafrancs - març del 2013


BTV - 22 de març  del 2013 (veure notícia)El Periódico - 30 d'abril del 2013 (notícia on-line)


Sants3Ràdio -  3 de maig del 2013 (07:10)el3.org - 3 de maig del 2013

Memòria de Sants - 23 de maig del 2013